Friday, 2 February 2018

Chúng Ta Hãy Cùng Phân Tích Nh���ng Thế Ngoại Cao Nhân Tại Tác Phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ tiểu tuyết đầu tiên thuộc thể loại chương, hồi của Trung Quốc. phần nhiều tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa xoay loanh quanh chữ "Nghĩa" và trận chiến phân chia quyền lực của ba thế lực phong kiến Ngụy, Thục và Ngô, với ba người đứng đầu là Tào túa, Lưu Bị và Tôn Quyền.Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa biểu thị sinh động những biến đổi lịch sử trong khoảng cuối thời Đông Hán tới quá trình đầu Tây Tấn. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa biểu thị thành công và khiến cho nổi bật được "sự nhân nghĩa" của Lưu Bị, "sự gian xảo" của Tào toá, "sự trung nghĩa" của Quan Vũ, "sự dũng mãnh" của Trương Phi, "đa mưu túc trí" của Gia Cát Lượng, "sự ganh ghét đố kỵ" của du ngoạn, "vì ích lợi đại cục" của Tôn Quyền và "sự thiếu quyết đoán" của Viên Thiệu.

bên cạnh đó trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa này cũng có một số nhân vật, cao nhân vì "chán ghét" danh lợi thiên hạ mà sống ẩn cư nơi núi sâu rừng già cũng được hiển lộ ra. Dưới đây là eight vị cao nhân vừa kỳ bí, vừa tài ba trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

một. Quản Lộ

Ông là thuật sĩ nước Ngụy thời Tam quốc, tự là Công Minh, người Bình Nguyên (Bình Nguyên, Sơn Đông ngày nay). Năm 8, 9 tuổi, luôn thích ngước đầu Quan sát các ngôi sao trên bầu trời. Sau lúc trưởng thành, ông thông thạo "Chu Dịch", giỏi về bói toán, tướng thuật, học tiếng nói của loài chim. tương truyền rằng trong mỗi 1 lời nhắc của ông, đều sâu sắc tựa như "xuất thần nhập hóa".

Quản Lộ là thuật sĩ nổi tiếng trong lịch sử, được trần giới sau tôn sùng và phong là tổ tông của bói toán và xem tướng. Ông đã để lại gần như tác phẩm, trong ngừng thi côngĐây sở hữu "Chu Dịch Thông Linh Quyết","Chu Dịch Thông Linh Yếu Quyết", "Phá Táo Kinh", " Chiêm Ki"… "Tam quốc chí – phương kĩ truyện" đã xếp thuật bói toán của Quản Lộ ngang hàng mang "y thuật của Hoa Đà, thanh nhạc của Đỗ Quỳ, tướng thuật của Chu Kiến Bình, tướng mộng của Chu Tuyên".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa" mang nhắc rằng Quản Lộ đã coi bói cho Tào toá và tiên đoán xác thực về việc xảy ra hỏa hoạn ở hứa hẹn Đô và sẽ mất 1 viên tướng ở núi Định Quân. Về sau, những lời này đều ứng nghiệm.

2. Mạnh Tiết

Trong "7 lần bắt Mạnh Hoạch", Gia Cát Lượng đã được người anh của Man vương Mạnh Hoạch, tự hiệu là "Vạn An ẩn giả" viện trợ. Mạnh Hoạch khởi binh tạo phản, Mạnh Tiết nhiều lần khuyên can, nhưng Mạnh Hoạch quên mất, ông đành phải ẩn cư trong rừng sâu. lúc Gia Cát Lượng dẫn quân chinh phạt, quân sĩ bởi vì uống phải nước sông câm mà bị mất tiếng. Mạnh Tiết đã lấy nước của suối An Lạc giúp Gia Cát Lượng giải trừ kiếp nạn này, lại dạy quân Thục ngậm lá giới diệp vân hương để giảm thiểu độc khí.

Về sau, Gia Cát Lượng muốn tâu với thiên tử về việc lập Mạnh Tiết lên khiến cho vua xứ Nam Man nhưng http://chanhkien.org Mạnh Tiết từ chối. Gia Cát Lượng bèn lấy vàng và tơ lụa ra tặng nhưng Mạnh Tiết vẫn từ chối ko nhận.

3. Hoa Đà

Hoa Đà, tự là Nguyên Hóa, tên thật là cu li, người ở huyện Tiêu, nước Bái thuộc Dự châu ( Hào Châu, tỉnh giấc An Huy ngày nay), là danh y nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán. lúc còn nhỏ ông từng du học bên ngoài, nghiên cứu y thuật, ko màng đến đường làm quan. Y thuật của ông thông hiểu, đặc thù là nhiều năm kinh nghiệm về ngoại khoa, được người đời sau xưng tụng là "Thánh thủ ngoại khoa", "ông tổ ngoại khoa". Ông đã phát minh ra "ma phi tán" là mẫu thuốc gây tê tiêu dùng trong giải phẫu được ghi chép sớm nhất trong lịch sử y học toàn cầu. Ông lại phỏng theo động tác của chim thú như : hổ, hươu, gấu, khỉ, chim … mà sáng tác ra "Ngũ Cầm Hi", sở hữu sách thuốc "Thanh Nang Thư".

Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Hoa Đà đã từng trị thương cho Chu Thái bên Đông Ngô, giải độc cho Quan Vũ ở Kinh Châu và đã để lại câu chuyện cạo xương trị độc. Về sau bởi vì chẩn đoán ra trong não của Tào toá sở hữu khối u, cần phải mở não làm phẫu thuật. Tào tháo nghi ngờ cho rằng Hoa Đà mượn cớ để hại mình nên đã tống giam ông vào lao tù. rốt cuộc, Tào tháo đã thật sự bị mắc bệnh chậm tiến độ mà chết.

four. Vu Cát

Vu Cát là đạo sĩ vào cuối thời Đông Hán, người Lang Nha (nay là Giao Nam, Sơn Đông). Trước Đó ông sống ở phía đông, sau chậm tiến độ tới Ngô Hội lập tinh xá đốt hương đọc Đạo thư, chế tạo nước thánh để trị bệnh cho nhân dân, và làm phần nhiều việc rẻ giúp người dân Ngô Hội.

Tiểu bá vương Tôn Sách sau khi nghe thấy vậy thì khôn cùng tức giận, vừa không tin đạo sĩ, phép lạ, vừa sợ ông tụ hội mọi người lại làm cho loạn. Tôn Sách cho rằng: "Loại yêu đạo khiến điều xằng bậy này mang thể mê hoặc người dân, làm cho quân thần không còn tuân theo lễ nghĩa vua tôi, chẳng thể ko giết".

Danh thần Trương Chiêu và mẹ của Tôn Sách đều khuyên không được thịt, nhưng Tôn Sách giận ko kiềm được vẫn lấy cớ huyền hoặc nhân tâm mà ra lệnh chém thịt Vu Cát.

Sau này, mỗi lúc ở trong cung điện, Tôn Sách thường trông thấy Vu Cát trừng mắt nhìn mình, nhưng các binh sĩ đều ko trông thấy. Tôn Sách vì giết Vu Cát nên ngày ngày đều bị sợ hãi, thường xuyên đập phá đồ đoàn trong cung điện. Về sau, Tôn Sách phát bệnh mà chết.

Từ khóa: tam quoc dien nghia.

No comments:

Post a Comment