Friday, 1 December 2017

Tu luyện Pháp Luân Công nâng cao chỉ số hạnh phúc gia đình

Phóng viên: Như những gì bà vừa nói, có sáu phương diện tâm lý mà có thể giúp nâng cao hạnh phúc gia đình và đó là: rộng mở tâm hồn và lòng bao dung, lý trí sau khi hiểu rõ chân lý, nghĩ đến người khác, hướng nội tìm khi có xung đột xảy ra, khoan dung nhẫn nại [không kể được mất], và sẳn sàng nghe lời khuyên để hướng thiện. Theo ý kiến của bà, khi nghiên cứu 100 trường hợp, thì những phương diện này có sự nâng cao nào là xuất phát từ sự tu luyện Pháp Luân Công của họ không. Bà có thể cho biết thêm chi tiết được không?

Bà Điền: Có nhiều yếu tố đưa đến sự gia tăng toàn bộ hạnh phúc trong một gia đình. Đối với 100 gia đình đã nghiên cứu, chúng ta có thể biện luận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của họ là nguyên nhân cơ bản cho sự nâng cao về đời sống của họ. Hãy để tôi nói thêm về điểm này từ sáu khía cạnh.
Khía cạnh đầu tiên, rõ ràng là tu luyện Pháp Luân Công rất hữu hiệu trong việc nâng cao mối quan hệ trong gia đình. Trong ví dụ của Phượng Hoa mà tôi đã nhắc đến trước đây, khi mẹ chồng cô nhiều lần cám ơn cô vì đã mời bà ta đến sống với gia đình cô, Phượng Hoa nói, “Chính là Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp làm tan tảng băng giữa mẹ con mình. Nếu mẹ muốn cảm ơn, thì cảm ơn Sư phụ của con.” Một ví dụ khác về gia đình số 42. Sự chăm sóc chu đáo của Phùng Thục Mai đối với mẹ chồng của cô đã làm anh chồng của cô xúc động và cô đã nói với anh ta, “Chính Đại Pháp mới là thật sự tốt. Đại Pháp đã thay đổi em thành một người tốt hơn.”
Phóng viên: Tôi có thể thấy rằng từng học viên được nhắc đến trong các ví dụ của bà đã hết sức biết ơn Pháp Luân Công, nhưng đối với những người không phải là học viên thì sao? Có những ý kiến gì về Pháp Luân Công từ những người không phải là học viên không?
Bà Điền: Nghiên cứu của tôi cho thấy sự hữu hiệu của Pháp Luân Công trong việc nâng cao hạnh phúc gia đình cũng được công nhận trong toàn xã hội. Ví dụ như, trong gia đình số 4, khi Hám Tích Hương, một học viên tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị bức hại, chồng của cô đã công khai nói, “Tất cả mọi bệnh tật của vợ tôi đều biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy cũng thay đổi thành một người hoàn toàn mới, một người biết nhẫn chịu, khiêm tốn và chăm sóc mẹ chồng một cách chu đáo. Toàn bộ người làng tôi đều nghĩ cô ấy là một người tốt.”
Câu chuyện của Phượng Hoa thực tế đã được viết lại và được các quan chức trong làng đóng dấu [xác thực] vào năm 1998 (trước khi cuộc bức hại bắt đầu). Chứng kiến cuộc sống gia đình hạnh phúc của cô, những người dân trong làng cô đã xưng tụng huyền năng mầu nhiệm của Pháp Luân Công. Có thể tìm hiểu thêm Pháp Luân Công tại tinhtue.org.
Tôi cũng có thể cho thêm một ví dụ. Gia đình số 32 từ Đài Loan. Hoàng Ngọc Hoa trước đây thường cảm thấy khó chịu khi ở cạnh mẹ chồng cô vì bà sẽ làm khó chồng cô về tất cả mọi chuyện, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003, cô ấy đã được nhận giải thưởng cao qúy“Nàng dâu Gương mẫu Thế kỷ của Đài Loan.” Cô ấy đã nói một cách biết ơn, “Tôi nhận được giải thưởng này tất cả là nhờ sự tu luyện Pháp Luân Công của mình!
Hoàng Ngọc Hoa (phải) và một người bạn tại buổi lễ trao giải thường Nàng dâu Gương mẫu
Như bạn thấy từ ba trường hợp nhắc trên, Pháp Luân Công đã được khẳng định, chứng thực bởi một người chồng, một làng, và một chính quyền địa phương. Nói chung, từ khía cạnh thứ hai này, xã hội đã công nhận tầm ảnh hưởng to lớn của Pháp Luân Công trong việc nâng cao những mối quan hệ trong gia đình.
Phóng viên: Khía cạnh thứ ba là gì?
Bà Điền: Khía cạnh thứ ba là sự hiệu quả liên tục và chắc chắn của Pháp Luân Công. Phượng Hoa bắt đầu tu luyện vào tháng 02 năm 1996, Phùng Thục Mai vào mùa xuân năm 1999, Liêu Tú Trinh và Hoàng Ngọc Hoa đều từ năm 2003, và Dương Lị Lị từ gia đình số 27 vào năm 2009. Mặc dầu Dương là một người mới bắt đầu tu luyện, cô ấy vẫn có thể có được mối quan hệ gần gũi với mẹ chồng ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện. Nói tóm lại, ảnh hưởng của Pháp Luân Công về việc gia tăng hạnh phúc gia đình dường như không lệ thuộc vào thời gian mà một người đã tu luyện.

Từ khóa: Phap Luan Cong. Có thể tìm hiểu thêm Phap Luan Cong tại tinhtue.org

No comments:

Post a Comment